จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างบริหารจัดการการพัฒนาบริการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Information Service Development : SISD) จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/12/22
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อจมูกอิเล็กทรอนิกส์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/12/22
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำครุภัณฑ์โรงเพาะปลูกอ้อยและพืชทดลอง แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 30/11/22
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง งานซื้อฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) จำนวน 5 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 30/11/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนธันวาคม 2565

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 25/11/22
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 5 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 14/11/22
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 2 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 14/11/22
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อระบบบริหารจัดการการยืม-คืนสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 14/11/22
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อสิทธิในการใช้โปรแกรม Adobe CC ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 – 16 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 1 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 10/11/22
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูล (Network Attach Storage) จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 7/11/22
1 2 3 4 5 6 68

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top