จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเดินเมนไฟฟ้าสำรองสำหรับเครื่องสูบน้ำระบายน้ำระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 5/01/23
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำครุภัณฑ์โรงเพาะปลูกอ้อยและพืชทดลอง แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 4/01/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ และรถบัสโดยสารปรับอากาศสำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 (พ.ศ. 2565) จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 4/01/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ และรถบัสโดยสารปรับอากาศสำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 (พ.ศ. 2565) จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 29/12/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร 3 พื้นที่การศึกษา มจธ.

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 28/12/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 และชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน  1 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 26/12/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนมกราคม 2566

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 23/12/22
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงชิ้นส่วนเครื่องเจียระไนพลอย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 15/12/22
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบรับและลูกหนี้(Revenue Management and Accounts Receivable) จำนวน 1 ระบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 9/12/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ OTIS อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 8/12/22
1 2 3 4 68

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top