จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/ใบสั่ง จ้างเหมาเดินสายสัญญาณใยแก้วนำแสงภายในอาคาร จำนวน  1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 7/04/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาเดินสายสัญญาณใยแก้วนำแสงภายในอาคารเรียนรวม จำนวน  1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 7/04/23
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนเมษายน 2566 จำนวน 1 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 31/03/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 96 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 30/03/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ขออนุญาตให้ใช้สิทธิในการรับการสนับสนุนด้านเทคนิค (Technical Support License) โปรแกรม K2 Five ระยะเวลา 1 ปี  จำนวน 1 License

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 27/03/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ Hitachi อาคารเรียนรวม 5 จำนวน 2 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 22/03/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ขออนุญาตให้ใช้สิทธิในการใช้บริการระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) On Cloud ระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 1 license

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 20/03/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 6 เดือน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 20/03/23
โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 16/03/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างให้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบตรวจสอบความปลอดภัย (ไม่รวมอะไหล่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 8/03/23
1 2 3 4 72

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top