ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 3517 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสิทธิในการใช้บริการแพลตฟอร์ม Lattice

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 27/06/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 27/06/22
กลุ่มงานสารบรรณ สำนักงานอำนวยการ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1-4 ปีงบประมาณ 2562

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/06/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 7 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 27/06/22
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/06/22
สถาบันการเรียนรู้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (์Notebook) จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/06/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องมือตรวจวัดลักษณะทางอุตุนิยมวิทยา (Automatic Weather Station) จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 27/06/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างจัดทำข่าวผลงานวิจัยและข่าวสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สู่สาธารณะผ่าน เครือข่ายสื่อมวลชน จำนวน 1 งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 24/06/22
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาคาดเดาตรวจจับคนร้ายอำพรางโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 24/06/22
ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำแบบเรียนออนไลน์ด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 24/06/22
1 238 239 240 241 242 352

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top