ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 2931 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดการเรียนการสอนสำหรับการสร้างสรรค์งานดิจิทัล แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 30/12/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดทดลองการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 30/12/21
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สายประจำพื้นที่การศึกษาทุ่งครุ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 30/12/21
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Campus Insight) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 30/12/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมระบบโซล่าเซลล์ ถนนระยะที่ 4 มจธ.ราชบุรี ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 30/12/21
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม  จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/12/21
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งจ้างการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานวิจัย และงานบริการวิชาการ สำหรับระยะที่ 1 ปีที่ 6 ระยะเวลา 1 ปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 29/12/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 29/12/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาปรับปรุงสายไฟฟ้า 24 kV ใต้ดินเข้าอาคาร แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 29/12/21
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดเครื่องมือสำหรับงานวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 29/12/21
1 238 239 240 241 242 294

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top