ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 2931 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 130 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 29/12/21
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิทธิในการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูล Scival ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม 2565ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 28/12/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม บริเวณด้านหลัง มจธ.ราชบุรี ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 28/12/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาปรับปรุงไหล่ทางพร้อมป้ายภายใน มจธ.บางขุนเทียน
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 28/12/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดปฏิบัติการผลิตต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการผลิตและทดสอบบรรจุภัณฑ์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 28/12/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดฆ่าเชื้ออาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทด้วยความร้อนด้วยระบบ Overpressure (Steam water spray Retort) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 28/12/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 28/12/21
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานวิจัย และงานบริการวิชาการ สำหรับระยะที่ 1 ปีที่ 6 ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 28/12/21
คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์เคมีไฟฟ้า (Portable Potentiotat PalmSens ) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/12/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าอาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 27/12/21
1 239 240 241 242 243 294

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top