ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 3540 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา งานจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 6/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี)

procurement 6/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างให้บริการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ และจัดการขยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

procurement 5/07/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างซ่อมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารปฎิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 5/07/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งเมนจ่ายระบบไฟฟ้าสำหรับสถานีชาร์จรถไฟฟ้า

procurement 5/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาติดตั้งข่ายสาย Fiber Optic อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

procurement 5/07/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศราคากลางซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 5/07/22
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 5/07/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้งข่ายสาย Fiber Optic อาคาร CB 3,4,5

procurement 5/07/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งข่ายสาย Fiber Optic อาคาร CB ๓,๔,๕

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 5/07/22
1 236 237 238 239 240 354

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top