ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 3517 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางจ้างจัดทำข่าวผลงานวิจัยและข่าวสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สู่สาธารณะผ่านเครือข่ายสื่อมวลชน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 1/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 1/07/22
สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565 ถึงมิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 1/07/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1/07/22
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565 ถึงมิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 1/07/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารื้อฝ้าและทำฝ้าใหม่บริเวณสำนักงาน ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 1/07/22
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำวีดีทัศน์สื่อการสอน สำหรับโครงการ Prevention of postharvest loss in the value chain of agricultural crop จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 30/06/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตู้เมนไฟฟ้าสำรองประจำอาคารสำนักหอสมุด พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 30/06/22
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปูกระเบื้องยาง ชั้น ๑๗ อาคารเคเอกซ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 30/06/22
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

เปิดเผยราคากลางงานจ้างจัดทำเตาอบใบยาสูบ จำนวน 1 เตา

ประกาศราคากลาง 29/06/22
1 235 236 237 238 239 352

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top