ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 3570 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมารื้อฝ้าและทำฝ้าใหม่บริเวณสำนักงาน ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 18/07/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถามงานจ้างเหมาติดตั้งข่ายสาย Fiber Optic อาคาร CB 3,4,5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 18/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างให้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบตรวจสอบความปลอดภัย (ไม่รวมอะไหล่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 18/07/22
ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 18/07/22
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เพาะเชื้ออุณหภูมิต่ำ (Compressor Cooled Incubator) จำนวน 1 ตู้

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12/07/22
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้บ่มเชื้อจุลินทรีย์ (Incubator) จำนวน 2 ตู้

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12/07/22
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้อบความร้อน (Hot Air Oven) จำนวน 2 ตู้

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12/07/22
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องสเตอริโอชนิดสามกระบอกตา จำนวน 1 กล้อง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12/07/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ OTIS อาคารจอดรถ จำนวน 2 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 12/07/22
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12/07/22
1 234 235 236 237 238 357

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top