ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 2388 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสิทธิ์ในการใช้บริการแพลตฟอร์ม Atlassian ระยะเวลา 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2565 จำนวน 1 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 3/08/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสิทธิ์ในการใช้บริการแพลตฟอร์ม Atlassian จำนวน 1 รายการ ระยะเวลา 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2565

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 3/08/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2/08/21
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมาติดตั้งข่ายสาย UTP อาคารสำนักงานอธิการบดี

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 30/07/21
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาติดตั้งผนังและระบบระบายอากาศ อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 22/07/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาเดินสายส่งไฟฟ้า 24kV อาคารเทคโนโลยีมีเดียและศิลป์ประยุกต์ (MTA)

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 21/07/21
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ โอทิส อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 20/07/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ซื้อชุดเครื่องแยกความดันสูงพร้อมคอลัมน์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 16/07/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างพััฒนาโซลูชั่นสำหรับคลังสินค้าอัจฉริยะแบบครบวงจรบนฐานอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 16/07/21
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ HITACHI อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 3 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 14/07/21
1 218 219 220 221 222 239

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top