ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 2388 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซื้อถังขยะภายนอกอาคาร จำนวน 108 ใบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 17/09/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 kVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 17/09/21
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างให้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ (ไม่รวมอะไหล่) ภายในโรงเรียนดรุณสิกขาลัย จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 17/09/21
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 16/09/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเช่าเครื่องคอมพิิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 120 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 15/09/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อระบบฐานข้อมูลกลางและซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์ประมวลผล และแสดงรายงาน จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 15/09/21
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำตู้เมนไฟฟ้าสำรองประจำอาคารเรียนรวม 2 จำนวน 2 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 14/09/21
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (GAS CHROMATOGRAPH) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ประกาศราคากลาง 10/09/21
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์รวม และไนโตรเจน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ประกาศราคากลาง 10/09/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ซื้อเครื่องจำลองกริด 3 เฟส สำหรับการทดสอบอินเวอร์เตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 6/09/21
1 216 217 218 219 220 239

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top