ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 3520 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายเมนไฟฟ้าสำหรับโครงการบ้านประหยัดพลังงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 3/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า จำนวน 2 รายการ

ประกาศเชิญชวน 3/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (NewACIS) และซอฟต์แวร์ (Software) จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 3/08/22
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network ขนาด A3 พร้อมชุดหมึก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 3/08/22
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกล้องประชุมทางไกล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 3/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อกาบริหารการศึกษา (NewACIS)และซอฟต์แวร์ (Software) จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 3/08/22
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้ออุปกรณ์ตรวจจับควัน จำนวน 89 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 3/08/22
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า จำนวน ๒ รายการ

ประกาศราคากลาง 3/08/22
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ  จำนวน  ๓  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 3/08/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศ ประกวดราคาจ้างให้บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 3/08/22
1 217 218 219 220 221 352

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top