ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 3520 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างให้บริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เดือนสิงหาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศและเอกสารประกวดราคางานจ้างให้บริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศเชิญชวน 27/07/22
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/07/22
กลุ่มงานสารบรรณ สำนักงานอำนวยการ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน ถึง มิถุนายน 2565)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/07/22
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/07/22
สำนักอุทยานวิทยาศาสต์และอุตสาหกรรม

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3  (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง มิถุนายน พ.ศ.2565)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/07/22
สำนักงานวิจัย นวัตกรรและพันธมิตร

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

              

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/07/22
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/07/22
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

              

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/07/22
สำนักงาน วิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/07/22
1 219 220 221 222 223 352

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top