ครบรอบ 27 ปี แห่งการดำเนินงาน ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 2 กันยายน 2566 ครอบรอบ 27 ปี แห่งการดำเนินงาน “ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี”
เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรก วันที่ 2 กันยายน 2539 โดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พบกับ Promotion พิเศษ 1-30 กันยายน 2566 ที่ KMUTT BOOK STORE อาคารจอดรถ 1 (S2) ชั้น B
โทร.0-2470-8166-7