จัดซื้อจัดจ้าง

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งข่ายสาย Fiber Optic อาคารสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 6/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างให้บริการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ และจัดการขยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 6/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา งานจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 6/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 22/06/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงพื้นที่ห้อง  Webinar จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 13/06/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า จำนวน 2 รายการ

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 6/06/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 25/04/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระแบบแสดงสัญญาณภาพและแเสียงแบบรองรับหลายรูปแบบ จำนวน 1 ระบบ

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 18/04/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกวดราคาจ้างให้บริการรถโดยสารไฟฟ้ารับส่งพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 11/03/22
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่างประกวดราคาซื้อระบบแสดงสัญญาณภาพและเสียงแบบรองรับหลายรูปแบบ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 7/01/22
1 5 6 7

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top