จัดซื้อจัดจ้าง

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 7/10/22
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ. บางขุนเทียน

ร่างประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างเหมาปรับปรุงกันซึมพื้นดาดฟ้าจำนวน ๔ อาคาร ภายใน มจธ.บางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 7/10/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงรอยแตกร้าวและป้องกันการรั่วซึมผนังและโครงสร้างภายนอกอาคาร จำนวน ๔ อาคาร แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 7/10/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาจ้างให้บริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 20/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกวดราคาจ้างให้บริการทำความสะอาดอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 12/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกวดราคาจ้างให้บริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 12/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 12/07/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ร่างประกวดราคาจ้างให้บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) 

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 12/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศประกวดจ้างให้บริการทำความสะอาดอาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 11/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างให้บริการทำความสะอาดอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 6/07/22
1 4 5 6 7

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top