จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศแผนการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (NewACIS) และซอฟต์แวร์ (Software) จำนวน ๑ ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 7/07/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ้างให้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องปรับอากาศระบบ VRV/VRF ยี่ห้อ Mitsubishi (ไม่รวมอะไหล่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง วันที่
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 6/07/23
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3/07/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานจ้างก่อสร้างป้ายหน้ามหาวิทยาลัยและ เสาธง มจธ.ราชบุรี จำนวน
๑ รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 30/06/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายสำหรับมจธ. พื้นที่การศึกษาบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 28/06/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างให้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ (ไม่รวมอะไหล่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 28/06/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อระบบบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลเสมือน จำนวน 1 ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 28/06/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างให้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันลิฟตืโดยสารและลิฟต์ขนของ (ไม่รวมอะไหล่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 28/06/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้อเครื่องทดสอบคุณสมบัติของดินอเนกประสงค์ จำนวน ๑ ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 27/06/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568 -อาคารเคเอกซ์ จำนวน 3 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 21/06/23
1 2 3 4 5 24

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top