จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างทำระบบสารสนเทศ สนง.ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2/05/23
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1/05/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างทำระบบสารสนเทศ สนง.ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 25/04/23
ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 20/04/23
หอพักนักศึกษา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาเปลี่ยนแนวท่อน้ำดี หอพักนักศึกษาชาย-หญิง จำนวน 1 งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4/04/23
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 31/03/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 28/03/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้อเครื่องแม่ข่ายสำหรับงาน SCADA จำนวน 3 เครื่อง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 27/03/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจ้างเหมาติดตั้งระบบเมนจ่ายไฟฟ้าสถานีชาร์จรถไฟฟ้า อาคาร KX จำนวน 1 งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 23/03/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ Hitachi อาคารเรียนรวม 3 จำนวน 2 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 21/03/23
1 2 3 4 20

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top