จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) ตั้งแต่วันที่ ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึง ๓๐  เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 11/01/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ Sigma อาคารวิศววัฒนะ 11 ชั้น จำนวน 4 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 11/01/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณจากรัฐของมจธ. บางขุนเทียน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5/01/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 จำนวน 3 รายการ ของสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4/01/23
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3/01/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้อชุดทดลองการสร้างภาพแผนที่การเกษตรและการควบคุม Agricultural UAV ด้วยระบบ High Precision แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 9/12/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาติดตั้ง Fiber Optic อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 8/12/22
สำนักหอสมุด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซื้อสิทธิในการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 3 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 6/12/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สายประจำพื้นที่การศึกษาทุ่งครุ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 6/12/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนซื้ออุปกรณ์ Access Swtich (PoE) ประจำพื้นที่การศึกษาทุ่งครุ

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 6/12/22
1 2 3 4 17

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top