จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานจ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ SIGMA อาคารวิศววัฒนะ 11 ชั้น จำนวน 4 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 15/05/24
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1/05/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา ๓ ปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 25/04/24
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่องซื้อระบบจองรถยนต์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 24/04/24
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จ้างเหมาพัฒนาระบบการเก็บและค้นหาข้อมูลของ Digital Platform for Creative and Innovation Knowledge Sharing (DP-CIKS) จำนวน 1 งาน )

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 23/04/24
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานซื้อระบบจอดรถยนต์มหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 9/04/24
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5/04/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะวิทยาศาสตร์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3/04/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 2 รายการ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1/04/24
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผน ระบบฐานข้อมูลกลางสำหรับลานจอดรถยนต์ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29/03/24
1 2 3 4 31

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top