จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2/10/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการสถานที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 25/09/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศแผนการจ้างเหมาเจาะสำรวจชั้นกากแร่ โดยวิธี SPT และ Rotary Drilling  พร้อมทดสอบเชิงวิศวกรรม จำนวน ๑ งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 19/09/23
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนตุลาคม 2566 จำนวน 1 รายการ ประกาศวันที่ 1 กันยายน 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1/09/23
สำนักหอสมุด

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29/08/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการนักศึกษาผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application for Service Integration : MOD LINK) จำนวน 1 ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 16/08/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ Sigma อาคารวิศววัฒนะ 11 ชั้น จำนวน 4 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 16/08/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 3 ปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 10/08/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 7/08/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานจ้างที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านกายภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 7/08/23
1 2 3 4 25

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top