จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (จ้างพัฒนาระบบเฝ้าระวังสำหรับตรวจสอบผู้ป่วยอัลไซเมอร์โดยใช้เทคโนโลยี AloT จำนวน 1 งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 7/07/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างให้บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ของสำนักบริหารอาคารและสถานที่

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 7/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (NewACIS) และซอฟต์แวร์ (Software) จำนวน 1 ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 6/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างให้บริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4/07/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566-2567
ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29/06/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างจัดทำข่าวผลงานวิจัยและข่าวสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สู่สาธารณะผ่าน เครือข่ายสื่อมวลชน จำนวน 1 งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 24/06/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศแผนการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (NewACIS) และซอฟต์แวร์ (Software) จำนวน 1 ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 24/06/22
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างจัดทำเตาอบใบยาสูบ จำนวน 1 เตา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 23/06/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ซื้อแขนกลหุ่นยนต์ จำนวน 1 ชุด)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 21/06/22
1 22 23 24 25 26 31

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top