ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 2753 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อรถนั่งส่วนกลางไฟฟ้า จำนวน 2 คัน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 28/09/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการชำระเงินออนไลน์ (Online Payment Hub) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 26/09/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อรถนั่งส่วนกลางไฟฟ้า  จำนวน 2 คัน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 25/09/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 181 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 25/09/23
กลุ่มวิจัย EnConLab คณะพลังงานสิ่งแวดและวัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการพื้นที่คลาวด์ (Cloud Visual Private Server) จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 22/09/23
หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ

ประกาศผู้ชนะเสนอราราคา กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21/09/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิในการใช้โปรแกรม Zoom ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 ชุด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20/09/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเจาะสำรวจชั้นกากแร่ โดยวิธี SPT และ Rotary Drilling พร้อมทดสอบเชิงวิศวกรรม จำนวน ๑ งาน

ประกาศราคากลาง 20/09/23
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19/09/23
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสิทธิแบบทดสอบสำหรับตรวจและวิเคราะห์ผลแบบทดสอบ Personality and Job Preferences Test ระยะเวลา 2 ปี จำนวน 500 คน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 19/09/23
1 2 3 276

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top