ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 1567 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการบำรุงรักษาซอฟท์แวร์ฐานข้อมูล Oracle จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 26/09/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง (Freeze Dry) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 26/09/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ)
ตู้ควบคุมอุณหภูมิและแสงสว่าง แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ตู้

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 23/09/22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิในโปรแกรม CITI Program ระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๑ ระบบ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 22/09/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางงานซื้อชุดวิเคราะห์ระดับพันธุศาสตร์และติดตามประชากรสัตว์ป่า แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลาง 21/09/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเต้ารับระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร ห้องพยาบาล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20/09/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนตุลาคม 2565 จำนวน 1 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20/09/22
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมอ่างล้างและชุดล้างตาฉุกเฉิน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19/09/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีพ.ศ.2566 งบประมาณจากรัฐ ของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (จำนวน 3 รายการ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 19/09/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 16/09/22
1 2 3 157

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top