ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 2933 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างบริหารจัดการพัฒนาบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Information Service Development : SISD) จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 4/12/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management) จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 4/12/23
สำนักหอสมุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิทธิในการเข้าใช้โปรแกรม EndNote ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 1/12/23
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 30/11/23
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนตุลาคม 2566

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 30/11/23
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณก๊าซชีวภาพ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/11/23
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศผู้ชนะ ซื้อทีวี จำนวน 3 เครื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/11/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคา จ้างงานติดฟิล์ม อาคารลดความร้อนและฟิล์มอาคารฝ้าขุ่น ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันโคเซ็น มจธ. จำนวน 1 งาน

ประกาศเชิญชวน 29/11/23
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 28/11/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 28/11/23
1 2 3 294

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top