จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางซื้อเครื่องวัดระยะการยืดตัวของวัสดุแบบออปติคัล ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  จำนวน 1 เครื่อง  

ประกาศราคากลาง 28/03/24
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ชุดปฏิบัติการวัดพลังงานและคุณภาพอากาศภายในและนอกอาคารแบบออนไลน์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลาง 28/03/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางชุดเครื่องทดสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพของวัสดุจากรังสียูวีเอ ยูวีบี ยูวีซี และความชื้นในงานวัสดุ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ ชุด

ประกาศราคากลาง 28/03/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางชุดวัดและทดสอบความเข้มแสงในตู้ควบคุมความชื้น แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลาง 28/03/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางชุดการเรียนรู้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ (Human-Robot Interface) ด้วยแว่นตาความจริงผสม (Mixed Reality) แบบมองทะลุ (See-through) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 25 ชุด

ประกาศราคากลาง 28/03/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางชุดการเรียนรู้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ (Human-Robot Interface) ด้วยแว่นตาความจริงผสม (Mixed Reality) แบบมองทะลุ (See-through) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 25 ชุด

ประกาศราคากลาง 28/03/24
ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

เปิดเผยราคากลางเครื่องวิเคราะห์อิมพีแดนซ์ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน 3 เครื่อง

ประกาศราคากลาง 27/03/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานชุดเครื่องมือฝึกทักษะช่างอุตสาหกรรม แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลาง 27/03/24
ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

ประกาศเปิดเผยราคากลางเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 40 เครื่อง

ประกาศราคากลาง 26/03/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของสาร แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลาง 26/03/24
1 2 3 4 5 6 38

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top