จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานจ้างศึกษากลุ่มผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสานสุขระดับองค์กร และผู้ใช้งานทั่วไป (User Research) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 16/08/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษา ด้านกายภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 16/08/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

ประกาศราคากลาง 9/08/23
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศราคากลางการจัดซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนกันยายน 2566  จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 9/08/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางเช่าใช้ระบบ Cloud PBX ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 7/08/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางจ้างให้บริการบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อาคารเคเอกซ์)

ประกาศราคากลาง 7/08/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างซ่อมผนังกระจก และรื้อถอนกันสาดอลูมิเนียมคอมโพสิท อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง 3/08/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เปิดเผยราคากลาง ขออนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลาง 26/07/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เปิดเผยราคากลางรถนั่งส่วนกลางไฟฟ้า จำนวน 2 คัน

ประกาศราคากลาง 26/07/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เปิดเผยราคากลางรถนั่งส่วนกลางไฟฟ้า จำนวน 2 คัน

ประกาศราคากลาง 26/07/23
1 2 3 4 5 29

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top