จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนมกราคม 2566  จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 6/12/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ชั้น ๓ อาคารหอประชุม ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ รายการ

ประกาศราคากลาง 30/11/22
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศราคากลางโปรแกรมแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Delft3D แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 29/11/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาโปรแกรม จัดหาชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับโครงการพัฒนาระบบเครื่องช่วยฝึกยิงสำหรับชุดช่่วยฝึกรถถัง M60 A3 โรง้รียนทหารม้า จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง 29/11/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางชุดปฏิบัติการแขนกลอุตสาหกรรมอัตโนมัติแม่นยำและประสิทธิภาพสูงสนับสนุนอุตสาหกรรม ๔.๐ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด

ประกาศราคากลาง 25/11/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อเครื่องสกัดสารด้วยของเหลวไหลเหนือวิกฤต (Supercritical Fluid Extractor) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 24/11/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการสถานที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศราคากลาง 21/11/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ทดลอง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลาง 15/11/22
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซื้อระบบแสดงภาพวีดีโอวอลล์ จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง 11/11/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางชุดคลังสินค้าอัตโนมัติทำงานร่วมกับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ อัตโนมัติแบบรถยนต์อัจฉริยะพร้อมหุ่นยนต์ทำงานกับมนุษย์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด

ประกาศราคากลาง 10/11/22
1 2 3 4 5 20

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top