จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตระยะเวลา 3 ปี

ประกาศราคากลาง 12/10/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการสถานที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศราคากลาง 10/10/23
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศราคากลางซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 6/10/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือข่ายในอาคารของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ จำนวน 1 งาน

ประกาศราคากลาง 21/09/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเจาะสำรวจชั้นกากแร่ โดยวิธี SPT และ Rotary Drilling พร้อมทดสอบเชิงวิศวกรรม จำนวน ๑ งาน

ประกาศราคากลาง 20/09/23
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศราคากลางซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนตุลาคม 2566 จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 6/09/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือข่ายในอาคารของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ จำนวน 1 งาน

ประกาศราคากลาง 5/09/23
สำนักหอสมุด

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 30/08/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างซ่อมลิฟต์ยี่ห้อ SIGMA อาคารวิศววัฒนะ 11 ชั้น จำนวน 4 รายการ

ประกาศราคากลาง 17/08/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างบริการบำรุงรักษาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการนักศึกษาผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application for Service Integration : MOD LINK)จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง 17/08/23
1 2 3 4 29

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top