จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ Sigma อาคารวิศววัฒนะ 11 ชั้น จำนวน 4 รายการ

ประกาศราคากลาง 12/01/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงกันซึมพื้นดาดฟ้าจำนวน 4 อาคาร ภายใน มจธ.บางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 12/01/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางงานจ้างติดตั้งเมนไฟฟ้าและห้องควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง 9/01/23
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศราคากลางซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 4/01/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานซื้อระบบเครือข่ายประจำอาคาร สำหรับมจธ.พื้นที่การศึกษาบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 12 ชุด

ประกาศราคากลาง 28/12/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้ง Fiber Optic อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 20/12/22
สำันักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลาง ระบบขึ้นรูปอิเล็กทรอนิกส์ระดับอะตอม แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทหมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลาง 19/12/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางจ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ FUJI อาคารเรียนรวม ๑ จำนวน ๒ ชุด

ประกาศราคากลาง 15/12/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางซื้อชุดทดลองการสร้างภาพแผนที่การเกษตรและการควบคุม Agricultural UAV ด้วยระบบ High Precision แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลาง 9/12/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 80 เครื่อง

ประกาศราคากลาง 8/12/22
1 2 3 4 20

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top