จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เปิดเผยราคากลางงานจ้างทำระบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Healthy Living) ระยะที่ 2 จำนวน 1งาน

ประกาศราคากลาง 12/10/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้ง Fiber Optic อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ

ประกาศราคากลาง 12/10/22
สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานโรงเรียน โรงงาน และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับอาจารย์และนักเรียน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 11/10/22
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Gas analyzer) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง 11/10/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอุตสาหการ 4 เป็นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักศึกษา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศราคากลาง 11/10/22
สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างทำระบบปรับอากาศห้องปฏิบัติการ แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง 10/10/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง 7/10/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานจ้างเหมาปรับปรุงกันซึมดาดฟ้า ระยะที่ 2 จำนวน 6 อาคาร แขวงบางมด เพขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 7/10/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงรอยแตกร้้าวและป้องกันการรั่วซึมผนังและโครงสร้างภายนอกอาคาร จำนวน 4 อาคาร แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง 7/10/22
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ​ มจธ.บางขุนเทียน

เปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงรอยแตกร้าวและป้องกันการรั่วซึมผนังและโครงสร้างภายนอกอาคาร จำนวน ๓ อาคาร (มจธ.บางขุนเทียน) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง 7/10/22
1 20 21 22 23 24 36

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top