ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 1369 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 ห้อง AD-704 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 17/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรัฐ ของคณะสำนักหอสมุด จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 17/08/22
สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากรัฐ ของสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 17/08/22
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากรัฐ ของสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ จำนวน 3 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 17/08/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งข่ายสาย Fiber Optic อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการและอาคารสำนักหอสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 17/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางจ้างให้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบตรวจสอบความปลอดภัย (ไม่รวมอะไหล่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 17/08/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

เปิดเผยราคากลางงานจ้างให้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันลิฟต์ ยี่ห้อ ซิกม่า (ไม่รวมอะไหล่) มหาวิทยาัลเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศราคากลาง 17/08/22
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่าย ณ อาคารอเนกประสงค์ (UX)  จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 16/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงพื้นที่ห้อง Webinar จำนวน ๑ รายการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 16/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรัฐ ของคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี จำนวน 4 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 16/08/22
1 2 3 137

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top