ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 3522 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักหอสมุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิทธิการใช้งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนระบบ Hibrary ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 18/06/24
สำนักหอสมุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิทธิในการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Wiley Online Library ระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 18/06/24
โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 17/06/24
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศประกวดราคาจ้างตีเส้นจราจรภายในมหาวิทยาลัย ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 14/06/24
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 13/06/24
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งานจ้างออกแบบร่างสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน เพื่อเสนอโครงการปรับปรุงสำนักงานอธิการบดีชั้น ๑-๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน ๑ งาน)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 13/06/24
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานักวิจัยปฏิบัติงาน ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและการปล่อยคาร์บอนของ มจธ. จำนวน ๑ งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 13/06/24
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 13/06/24
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิทธิในการเข้าใช้งานโปรแกรมการจัดการคอมพิวเตอร์ VMware vSphere Standard จำนวน 1 License ระยะเวลา 3 ปี

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12/06/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12/06/24
1 2 3 353

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top