โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งพร้อมทดสอบครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง