หอพักนักศึกษา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาเปลี่ยนแนวท่อน้ำดี หอพักนักศึกษาชาย-หญิง จำนวน 1 งาน