สำันักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลาง ระบบขึ้นรูปอิเล็กทรอนิกส์ระดับอะตอม แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทหมหานคร จำนวน 1 ชุด