สำนักหอสมุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิในการเข้าใช้โปรแกรม Turnitin ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง