สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจ้างเหมาติดตั้งระบบเมนจ่ายไฟฟ้าสถานีชาร์จรถไฟฟ้า อาคาร KX จำนวน 1 งาน