สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ HITACHI อาคารเรียนรวม 5 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง