สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานซื้อลิฟต์เตียงประจำอาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี พร้อมติดตั้ง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก