สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้า ภายนอกอาคาร มจธ.บางขุนเทียน ระยะที่ 1 จำนวน 1 งาน