สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาชุดฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติสำหรับเครื่อง GC และ HPLC แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด