สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 138 รายการ