สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖