สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อซื้อชุดควบคุมไดนาโมมิเตอร์แบบ Eddy Current แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด