สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพคุณภาพสูง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง