สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนข้างอาคารภาควิชาเคมี และอาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ