สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด