สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อเครื่องพิมพ์สามมิติ แบบวัสดุอัตโนมัติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก