สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางซื้อชุดปฏิบัติการเป่าขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ซองพลาสติก แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด