สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Mini PC) จำนวน 25 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)