สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องลดความชื้น จำนวน 2 ชุด