สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 5 เดือน