สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศร่างประกวดราคางานซื้อระบบเครือข่ายประจำอาคาร สำหรับมจธ.พื้นที่การศึกษาบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 12 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)