สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการการพัฒนาบริการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Information Service Development : SISD) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง