สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Network Attached Storage (NAS) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง