สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานซื้อระบบแสดงภาพวีดีโอวอลล์ จำนวน 1 ระบบ