สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศราคากลางจ้างทำระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์ (Centralized Master Data   Management) ระยะที่ 1  จำนวน 1 ระบบ